publicaties

Onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling

Met de drie uitvoeringsprojecten en de ondersteunende kennisprojecten komt er steeds meer interessante informatie over historische watermolenlandschappen en klimaatadaptatie beschikbaar. Op deze pagina zijn de belangrijkste projectresultaten en achtergronddocumenten te vinden.

Watermolenlandschap Wolfswinkel

In de eerste helft van 2021 hebben we vanuit het Erfgoed Deal project met verschillende partners ontwerpend onderzocht hoe het historische watermolenlandschap van de (verdwenen) molen van Wolfswinkel benut kan worden voor hedendaagse opgaven zoals klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en landschapsversterking.

In het kader van de Landschapstriënnale 2021 is in april een digitaal atelier georganiseerd, in juni gevolgd door een veldatelier, dat de opmaat vormde voor een internationale studentenworkshop over Klimaatverandering en Erfgoed, georganiseerd door de TU Eindhoven. ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer werken rond Wolfswinkel samen aan natuur- en landschapsontwikkeling, in nauw overleg met waterschap de Dommel en de gemeenten Meierijstad en Son en Breugel. Belangrijke kennisproducten zijn:

Plan van Aanpak Erfgoed Deal project Watermolenlandschappen

In het project Watermolenlandschappen en Klimaatadaptatie werken we volgens het Plan van Aanpak van september 2020.

Downloads:

Pilotproject verkenning watermolenlandschappen in Het Groene Woud

Voorafgaand aan het Erfgoeddeal project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie heeft Molenstichting Noord-Brabant samen met verschillende partners een pilotproject uitgevoerd naar de toekomstkansen voor watermolens. Dot heeft geresulteerd in de volgende deelproducten:

Afbeeldingen
Video's

In de pers

LAATSTE NIEUWS

Partners aan het woord: Frank van den Eijnden, Van Gogh Brabant | Van Gogh Nationaal Park.

Lees meer

Project watermolenlandschappen werkt internationaal samen in het project ‘Water & Land’

Lees meer

Watermolenlandschappen in de Landschapsbiografie van de Dommel

Lees meer

Beluister hier de podcast 'Verborgen in het volle zicht'

Vul uw e-mailadres in om onze NIEUWSBRIEF te ontvangen:

*verplicht