De Venbergse watermolen

De Venbergse watermolen

In Valkenswaard, aan de rand van het Natura-2000-gebied de Malpie in Natuurgrenspark De Groote Heide, staat de Venbergse watermolen. Bij het herstel van dit watermolenlandschap is Waterschap De Dommel kartrekker. De maatregelen die we hier treffen, zijn gericht op het voorkomen van verdroging, op waterconservering en op het beleefbaar maken van het landschap. Dat realiseren we met de aanleg van een waterzuinige vispassage, flexibel peilbeheer en het inblazen van nieuw leven in historische elementen die nauw verbonden zijn met het watermolenlandschap, zoals de boerenschans. Als eerste stap in de uitvoering is de watersysteemvisie voor het watermolenlandschap opgesteld. 

Download hier

LAATSTE NIEUWS

Partners aan het woord: Frank van den Eijnden, Van Gogh Brabant | Van Gogh Nationaal Park.

Lees meer

Project watermolenlandschappen werkt internationaal samen in het project ‘Water & Land’

Lees meer

Watermolenlandschappen in de Landschapsbiografie van de Dommel

Lees meer

Beluister hier de podcast 'Verborgen in het volle zicht'

Vul uw e-mailadres in om onze NIEUWSBRIEF te ontvangen:

*verplicht