home

home

watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie

Brabant kust zijn watermolens wakker

Watermolens speelden eeuwenlang een grote rol in het stroomgebied van de Dommel. Vanaf de brongebieden in België tot aan de monding in ’s-Hertogenbosch stonden er een eeuw geleden meer dan vijftig. Nu zijn de overgebleven watermolens opnieuw belangrijk, want de landschappen waarin ze staan, zijn uitstekend in staat om water te bergen. Die functie is zeer waardevol bij de grote klimaatopgaven op de Brabantse zandgronden, bij natuurbehoud en in gebiedsontwikkeling. Dat inspireert. Tal van partijen hebben zich inmiddels aangesloten bij het project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie, waarin we de watermolens ‘wakker gaan kussen’.

Aan de slag bij drie watermolens

Het project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie bestaat uit drie concrete uitvoeringsprojecten. Die vinden plaats bij de watermolens van Venbergen, Opwetten en Spoordonk. Van 2020 tot 2023 maken we het historische landschap rondom deze molens klaar om ze in te zetten voor waterbuffering en -berging. Dit levert in totaal zo’n 300 à 400 hectare waardevol beeklandschap op. Dit leidt tot extra ruimte voor waterberging in natte perioden en het vasthouden van water in droge perioden. Lees hier meer over de drie projecten

Niet te droog, niet te nat, niet te heet

Water bergen en bufferen is belangrijk: we voorkomen ermee dat natuur- en landbouwgronden verdrogen. Het zorgt er ook voor dat er benedenstrooms geen wateroverlast is én het vermindert hittestress, daar waar de Dommel door stedelijk gebied meandert. Daarmee hebben de watermolenlandschappen in het stroomgebied van de Dommel verrassend mooie oplossingen te bieden voor actuele problemen. Bekijk hier hoe watermolenlandschappen in de praktijk werken.

Afbeeldingen

Kennisontwikkeling en leeromgeving

De drie uitvoeringsprojecten staan bol van leermomenten en ervaringen die als inspiratie kunnen dienen voor herstel van andere watermolenlandschappen in Nederland. Daarom gaan de projecten gepaard met activiteiten waarin kennisontwikkeling en kennisuitwisseling centraal staan. Lees meer.

Brede samenwerking

Het project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie is een initiatief van de Molenstichting Noord-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel. Om de landschappen daadwerkelijk hun functie en glans (terug) te geven, bundelen we onze krachten met verschillende lokale, provinciale en landelijke partners. Lees meer.

Erfgoed Deal

Het project is onderdeel van de Erfgoed Deal. Dat is een samenwerkingsverband van dertien partners dat zich richt op de betekenis en de toekomst van erfgoed in een veranderend Nederland. De Erfgoed Deal financiert en ondersteunt praktijkprojecten op het raakvlak van erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling.

LAATSTE NIEUWS

Partners aan het woord: Frank van den Eijnden, Van Gogh Brabant | Van Gogh Nationaal Park.

Lees meer

Project watermolenlandschappen werkt internationaal samen in het project ‘Water & Land’

Lees meer

Watermolenlandschappen in de Landschapsbiografie van de Dommel

Lees meer

Beluister hier de podcast 'Verborgen in het volle zicht'

Vul uw e-mailadres in om onze NIEUWSBRIEF te ontvangen:

*verplicht