partners

Partners bundelen krachten

Het project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie is een initiatief van de Molenstichting Noord-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel. Doel is om tussen 2020 en 2023 concreet te laten zien hoe historische watermolenlandschappen ingezet kunnen worden voor klimaatadaptatie. Om daadwerkelijk resultaten te boeken, is samenwerking en kennisuitwisseling cruciaal. In het project werken we daarom samen met verschillende lokale, provinciale en landelijke partners. Molenstichting Noord-Brabant treedt op als projectcoördinator en bewaakt de kwaliteit.

Drie molens, brede samenwerking

De uitvoeringsprojecten in Opwetten en Venbergen staan onder leiding van Waterschap de Dommel; in Spoordonk treedt ARK Natuurontwikkeling op als trekker. Vanuit het project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie brengen we historische, technische en onderzoekskennis in. In alle gevallen is krachtenbundeling troef. In elk uitvoeringsproject is er nauwe samenwerking tussen waterschap, terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, de gemeenten Valkenswaard, Oirschot, Nuenen en Eindhoven, de provincie Brabant en de molenaars. Ook lokale groepen worden betrokken. Het project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie is onderdeel van de uitvoeringsagenda's van het Van Gogh Nationaal Park i.o en van Natuurgrenspark de Groote Heide.

Breed netwerk van partners

In de ondersteunende projecten werken we ook samen met partners. Zo halen we veel kennis in huis en zorgen we ervoor dat veel partijen met de resultaten van het project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie aan de slag gaan. Het gaat onder meer om gebiedsallianties als Natuurgrenspark De Groote Heide, Mozaïek Dommelvallei, Van Gogh Nationaal Park i.o. en Het Groene Woud, om verschillende Dommelgemeenten, Van Gogh Brabant en Vincentre en kennispartners als Stowa, RCE, Landschapstriënnale, de Hollandsche Molen en TU/e. Bij de uitvoering van deze ondersteunende projecten zoeken we ook steeds naar de verbreding van het netwerk. Zo werkten we bij de Landschapstriënnale samen met de Living Labs Datascapes (Kadaster) en Brabantse Beken (waterschappen en gemeente Meierijstad). De (tussen)resultaten van het project zijn te vinden op de webpagina Publicaties.

Financiering

Alle betrokken partijen investeren mee in het project. Het gaat in totaal om meer dan 2,5 miljoen euro. De Erfgoed Deal – die dit project mede mogelijk maakt – draagt daar nog eens 610.000 euro aan bij.

molenstichting
waterschap de dommel
erfgoeddeal
provincie noord-brabant

LAATSTE NIEUWS

Partners aan het woord: Frank van den Eijnden, Van Gogh Brabant | Van Gogh Nationaal Park.

Lees meer

Project watermolenlandschappen werkt internationaal samen in het project ‘Water & Land’

Lees meer

Watermolenlandschappen in de Landschapsbiografie van de Dommel

Lees meer

Beluister hier de podcast 'Verborgen in het volle zicht'

Vul uw e-mailadres in om onze NIEUWSBRIEF te ontvangen:

*verplicht