Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie

Op veel plekken zijn de historische watermolenlandschappen nog zichtbaar. Ook als de watermolen zelf verdwenen is. Soms zijn er nog stuwen of drempels. Maar in veel gevallen – ook bij nog bestaande watermolens – zijn de stuwpeilen lager dan voorheen. Het watervasthoudende en -bergende vermogen van de watermolenlandschappen wordt daardoor vaak onvoldoende benut.

Revitalisering van watermolenlandschappen

In de negentiende eeuw zagen waterschap en gemeenten watermolens vaak als lastige obstakels in het waterbeheer en stonden waterschap en molenaars soms tegenover elkaar. Dat is nu aanzienlijk anders. Waterschap De Dommel ziet, zeker na de afgelopen drie jaren met extreem droge zomers, kansen voor de revitalisering van watermolenlandschappen. In de droge zomer van 2020 is op verschillende plekken geëxperimenteerd met hogere molenpeilen. Dit kan namelijk de verdroging tegengegaan. In natte perioden kunnen watermolenlandschappen juist bijdragen aan het tijdelijk bergen van water. De functies van watermolenlandschappen zijn daarmee zeer waardevol om klimaatproblemen het hoofd te bieden.

LAATSTE NIEUWS

Partners aan het woord: Frank van den Eijnden, Van Gogh Brabant | Van Gogh Nationaal Park.

Lees meer

Project watermolenlandschappen werkt internationaal samen in het project ‘Water & Land’

Lees meer

Watermolenlandschappen in de Landschapsbiografie van de Dommel

Lees meer

Beluister hier de podcast 'Verborgen in het volle zicht'

Vul uw e-mailadres in om onze NIEUWSBRIEF te ontvangen:

*verplicht