kennisprojecten

Kennisontwikkeling en kennisuitwisseling

In de drie uitvoeringsprojecten staat ‘uitvoering’ centraal en haken aan bij lopende processen en gebiedsopgaven. We ondersteunen de drie projecten met een breed programma op het gebied van kennisontwikkeling en -uitwisseling dat we in de uitvoeringsprojecten kunnen benutten en toepassen. Deze kennisontwikkelings- en uitwisselingsprojecten zijn ook bedoeld voor geïnteresseerden en betrokkenen buiten Brabant. De kennisprojecten ontwikkelen we samen met partners.

Kennisontwikkeling

Enkele voorbeelden van projecten waarin we kennis ontwikkelen: 

  • Samen met Natuurgrenspark de Groote Heide (in het stroomgebied van de Dommel ten zuiden van Eindhoven) onderzoeken we hoe het kralensnoer van bestaande en verdwenen Belgische en Nederlandse watermolens recreatief op de kaart kan worden gezet. Ook onderzoeken we hoe het watermolenlandschap op drie voorbeeldlocaties beleefbaar kan worden gemaakt. 
  • Met het netwerk van Dommeldal uit de Verf (tussen Geldrop en Son) richten we ons op het stuwpeil bij de watermolens in het gebied: we kijken in hoeverre dat peil op strategische momenten omhoog kan worden gezet om verdroging tegen te gaan. Ook bekijken we welke gevolgen dat heeft voor bijvoorbeeld de natuurdoelen in het gebied. Kan er nattere natuur ontstaan? En kunnen we maatregelen nemen om overlast tegen te gaan? 
  • Met de gemeenten Eindhoven en Nuenen onderzoeken we hoe de watermolenlandschappen van Coll, Opwetten en Hooidonk een rol kunnen spelen bij natuurontwikkeling, landschapsversterking en klimaatadaptatie. 
  • Met Van Gogh Brabant bekijken we hoe we in Museum Vincentre in Nuenen de watermolenlandschappen onder de aandacht kunnen brengen van een breed publiek. 

Tijdens de Landschapstriënnale 2021 gaven we het startschot voor een samenwerking met verschillende partners om met het watermolenlandschap van de verdwenen watermolen van Wolfswinkel aan de slag te gaan. Samen gaan we onderzoeken hoe dit landschap, tussen Son en St. Oedenrode, benut kan worden voor klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en landschapsversterking. Studenten van de TU/e doen samen met Mozaïek Dommelvallei ontwerpend vervolgonderzoek naar de inrichting van het gebied.

Kennisuitwisseling

Naast kennisontwikkeling besteden we ook veel aandacht aan kennisuitwisseling. Dat doen we onder meer met de organisatie van drie veldateliers waar we de geleerde lessen delen en dilemma’s en onderzoeksvragen voorleggen aan betrokkenen en geïnteresseerden. Daarnaast dragen we onze ervaringen uit via nieuwsbrieven, de website, artikelen, lezingen en een eindrapportage waarin we alle lessen presenteren. Ook leveren we een bijdrage aan de Landschapsbiografie van de Dommel, die naar verwachting in 2023 verschijnt. De (tussen)resultaten van het project zijn te vinden op de webpagina Publicaties.

LAATSTE NIEUWS

Partners aan het woord: Frank van den Eijnden, Van Gogh Brabant | Van Gogh Nationaal Park.

Lees meer

Project watermolenlandschappen werkt internationaal samen in het project ‘Water & Land’

Lees meer

Watermolenlandschappen in de Landschapsbiografie van de Dommel

Lees meer

Beluister hier de podcast 'Verborgen in het volle zicht'

Vul uw e-mailadres in om onze NIEUWSBRIEF te ontvangen:

*verplicht