Nieuwsbrief 2021 #2
 
logo


Internationale workshop Watermolenlandschap Wolfswinkel

Afgelopen september hebben 30 internationale studenten onderzocht hoe het historische watermolenlandschap rond Wolfswinkel – tussen Son en St. Oedenrode - benut kan worden voor klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en de versterking van de band tussen Dommeldal en omliggende dorpen. 

Wenst u meer informatie klik dan hier. 


Kralensnoer van watermolens

Samen met Natuurgrenspark de Groote Heide zijn we gestart met een project dat het kralensnoer van bestaande en verdwenen Belgische en Nederlandse watermolens recreatief op de kaart zet. Wat is het verbindende verhaal van de watermolen aan de Dommel, en hoe maak je dat beleefbaar? 

Meer weten? Klik dan hier. 


Het Molenbroek van de Munstermolen Watermolenlandschappen in beeld

Ook buiten het Erfgoed Deal project komt er steeds meer aandacht voor watermolenlandschappen. In elke nieuwsbrief brengen we een initiatief over het voetlicht. Dit keer de voormalige Munstermolen bij het Brabantse Middelbeers. 

Lees meer 


Prettige Feestdagen!!

We wensen je fijne feestdagen en een schitterend 2022, vol erfgoedinspiratie en samenwerking!

Kernteam Watermolenlandschappen en Klimaatadaptatie

Bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant

  
molenstichting erfgoeddeal waterschap de dommel
 
provincie noord-brabant

Het project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie onderzoekt in de praktijk hoe historische watermolenlandschappen ingezet kunnen worden om water in droge perioden vast te houden en te bergen bij afvoerpieken. Zo kunnen historische beeklandschappen bijdragen aan klimaatadaptie. Dat gebeurt op drie Brabantse watermolenlocaties, met tal van ondersteunende kennisontwikkelings- en uitwisselingsactiviteiten. Het project wordt getrokken door Molenstichting Noord-Brabant, die samen met de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel het initiatief nam voor het project. Het project wordt ondersteund door tal van regionale koepelorganisaties en partners en wordt mede mogelijk gemaakt door de Erfgoed Deal. Het is onderdeel van de uitvoeringsagenda's van het Van Gogh Nationaal Park i.o en van Natuurgrenspark de Groote Heide.

Neem voor meer informatie contact op via e-mail: info@watermolenlandschappen.nl

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen via deze
nieuwsbrief, dan kunt u zich hieronder afmelden.