nieuws

Internationale workshop Watermolenlandschap Wolfswinkel

Voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade (tweede van rechts) in gesprek met internationale studenten over het watermolenlandschap van Wolfswinkel. Foto: TU/e

Voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade (tweede van rechts) in gesprek met internationale studenten over het watermolenlandschap van Wolfswinkel. Foto: TU/e

23-12-2021

Afgelopen september hebben 30 internationale studenten onderzocht hoe het historische watermolenlandschap rond Wolfswinkel – tussen Son en St. Oedenrode - benut kan worden voor klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en de versterking van de band tussen Dommeldal en omliggende dorpen. 

In de workshop bouwden de studenten voort op de resultaten van het Ontwerplab Watermolenlandschap van de Landschapstriënnale 2021, waarin de verdwenen watermolen van Wolfswinkel centraal stond. Het Ontwerplab was een initiatief van de Erfgoed Deal. 

De internationale workshop was onderdeel van het Europese Erasmus+ project e-CREHA (www.ecreha.org), over erfgoed en klimaatverandering. Aan dit project nemen zes Europese onderzoeksinstellingen deel. Het wordt gecoördineerd door de TU Eindhoven.

Met een bezoek aan de locatie, verschillende lezingen en uitleg over de logica van een watermolenlandschap, kregen de studenten een uitgebreid beeld van geschiedenis, mogelijkheden en opgaven rond de verdwenen watermolen van Wolfswinkel. Voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade bracht een bezoek aan de workshop, om de studenten feedback te leveren op hun strategieën.

Inspirerende ontwerpen

De workshop leverde vier inspirerende ontwerpen op, waarin onder meer de beleefbaarheid van het watermolenlandschap, de mentale en ecologische verbinding met nieuwbouwwijk Sonniuspark én het herstel van de oude molenarm als klimaat- en recreatielandschap centraal stonden. Landschapsarchitect Irene Curulli, die het e-Creha-project namens de TU Eindhoven leidt, was bijzonder tevreden met de resultaten. Curulli: “Voor buitenlandse architectuur- en ontwerpstudenten, die vooral denken vanuit monumenten en gebouwen, was het een hele uitdaging om na te denken over de toekomst van een landschap dat hoort bij een watermolen die juist verdwenen is. Dat maakte deze opdracht ook zo spannend. De studenten hebben met hun ontwerpen laten zien dat zo’n verdwenen watermolen veel meer aanknopingspunten biedt dan je op het eerste gezicht zou denken.”

Vervolg

De internationale workshop was een initiatief van het Erfgoed Deal project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie, in samenwerking met Mozaïek Dommelvallei en de TU Eindhoven. ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer maken samen met de gemeenten een ontwerp voor de inrichting van het gebied, dat gebaseerd is op de uitkomst van het Ontwerplab en de resultaten van de workshop. Het waterschap bekijkt of de oude molenarm benut kan worden klimaatadaptatie. 

Kijk voor een video-impressie en de resultaten van de workshop op www.ecreha.org/student-workshops. Of laat je meevoeren op Youtube 

Afbeeldingen

 

LAATSTE NIEUWS

Partners aan het woord: Frank van den Eijnden, Van Gogh Brabant | Van Gogh Nationaal Park.

Lees meer

Project watermolenlandschappen werkt internationaal samen in het project ‘Water & Land’

Lees meer

Watermolenlandschappen in de Landschapsbiografie van de Dommel

Lees meer

Watermolenlandschappen in de Groene Amsterdammer

Lees meer

Infographic Watermolenlandschappen

Lees meer

Herstel historisch watermolenlandschap Spoordonk

Lees meer

Het Molenbroek van de Munstermolen Watermolenlandschappen in beeld

Lees meer

Kralensnoer van watermolens

Lees meer

Internationale workshop Watermolenlandschap Wolfswinkel

Lees meer

Watermolenlandschap inspiratiebron voor ontwerpatelier tijdens Landschapstriënnale

Lees meer

Podcast ‘Verborgen in het volle zicht’ gelanceerd

Lees meer

Geocaches Wolfswinkel leggen rijk verleden bloot

Lees meer

Beluister hier de podcast 'Verborgen in het volle zicht'

Vul uw e-mailadres in om onze NIEUWSBRIEF te ontvangen:

*verplicht